מרכז ידע לנפגעי ייפוי כוח מתמשך

מרכז הידע הוקם על ידי עו"ד ארז קרט במטרה לתת מענה לכלל האוכלוסייה לגבי ייפוי כוח מתמשך, כלי משפטי חשוב וייחודי על יתרונותיו הרבים וגם על הסכנות שבניצול כלי משפטי זה לרעה.

היסודות

מרכז ידע - היסודות

מהו ייפוי כוח מתמשך, מושגי יסוד, יתרונות, חסרונות והסכנות הטמנות בשימוש ביכ"מ

המקצועי

מרכז ידע - המקצועי

סוגיות משפטיות, פסקי דין, לאקונות בחוק ובתקנות

לעורכי דין בלבד

מרכז ידע - לעורכי דין בלבד

קבוצה סגורה לעו"ד העוסקים בתחום לצורך התייעצות ועזרה הדדית